nov 042018
 

Het was fris deze ochtend, sommige van ons moesten nog even het ijs van de ramen wegkrabben, voordat ze naar de verzamelplek konden, maar naarmate het zonnetje hoger ging staan werd het aangenamer, alleen Harry van Dessel kon niet warm worden en besloot voortijdig naar huis te gaan. Gerrit van Weert was van dit groepje van 6 de meest stabiele, met een stek van 10 en 3 van 12 en de laatste stek 7 wist hij alles voorbij te gaan en met 53 baarzen deze wedstrijd te winnen. Tweede werd Edwin die in de eerste stek al 24 baarzen omhoog te halen, maar kon dit niet voort zetten en haalde er totaal 50 omhoog. Joop Waterman pakte de derde plek met 40 baarzen. Jack Valk pakte in de eerste stek ook 18 baarzen, maar ook hij kon er niet voldoende vinden en haalde de vierde plek met 38 baarzen. Die werd door Joop de Kruijf op de hielen gezeten en die pakte de vijfde plek met 37 baarzen en Harry van Dessel wist er 7 te vangen. Totaal zijn er 225 baarzen gevangen en dat geeft een gemiddelde van 37 baarzen.

Naam Stek 1 Stek 2 Stek 3 Stek 4 Stek 5 Totaal

 

1 WEERT VAN G. 10 12 12 12 7 53
2 TEELING E. 24 4 15 1 6 50
3 WATERMAN J. 11 8 8 11 2 40
4 VALK J. 18 3 8 3 6 38
5 KRUIJF DE J. 14 7 7 4 5 37
6 DESSEL VAN H. 4 3 0 0 0 7

 

Totalen : 81 37 50 31 26 225

Sorry, the comment form is closed at this time.