sep 242019
 

Op donderdagavond 21 november 2019 zal een extra ledenvergadering worden gehouden. De plaats en agenda worden uiterlijk 24 oktober as. bekend gemaakt op de website en Facebook van de vereniging.

De aanleiding voor deze vergadering is het aangekondigde aftreden van bestuursleden. Inmiddels werkt een formateur, in goed overleg met het huidige bestuur, aan de vorming van een geheel nieuw bestuur dat in de ledenvergadering wordt voorgedragen voor benoeming. Daarnaast staat in de statuten dat een ook groep van tenminste 10 leden onafhankelijk daarvan een voordracht kunnen doen. Dat moet dan uiterlijk voor 17 oktober as.

Op constructieve wijze werken we samen aan een soepele overdracht aan het nieuwe bestuur.

 

 

 

Sorry, the comment form is closed at this time.