nov 252019
 

In een druk bezochte extra algemene vergadering op 21 november hebben de leden van HSV Kennemerland een volledig nieuw bestuur gekozen.

In de ledenvergadering van april jl. is de voorzitter afgetreden en er was geen opvolger. Ook hebben 2 andere bestuursleden toen aangegeven dat zij eind dit jaar zullen aftreden. Met nog maar een bestuurslid is er statutair sprake van een onvolledig bestuur, een situatie die ongewenst is en niet lang kan en mag blijven voortbestaan. Het bestuur heeft eind augustus jl. in een bijeenkomst duidelijk gemaakt dat opheffing of fusie is de toekomst is als er geen nieuw bestuur komt.

Kees Schotanus heeft toen op zich genomen om te proberen een nieuw bestuur te vormen en dat is gelukt.

Het zittende bestuur heeft in de vergadering 4 nieuwe bestuursleden voorgedragen en die kregen voldoende steun van de 40 aanwezige leden. Daarmede is de dreigende opheffing voorkomen.

De nieuwe bestuursleden zijn:

Voorzitter/secretaris: Kees Schotanus

Penningmeester: Bert Jansen

Ledensecretaris: Bert Castricum

Bestuurslid: Simon van der Kolk

De komende periode zullen het oude en nieuwe bestuur werken aan een warme overdracht.

Sorry, the comment form is closed at this time.