jan 202020
 

Op zaterdag 18 januari bedankte het bestuur van HSV Kennemerland de vrijwilligers met een gezellige bijeenkomst in het knusse gebouw van Elza Boules, het nieuwe onderkomen van onze vereniging. Het was een gezellig samenzijn met een drankje en genieten van een saté en saladebuffet. Tijdens deze bijeenkomst heeft het bestuur de vrijwilligers Jack Valk en Jerry de Jong bedankt voor hun vrijwilligerswerk voor de vereniging.

Aan een van de oudste activiteiten van de vereniging is afgelopen jaar door gebrek aan deelnemers een einde gekomen. En dan heb ik het over de competitie baarsvissen. Ondanks de bezielende leiding van Jack Valk gedurende 20 jaar is het aantal deelnemers zover gedaald dat een competitie niet meer zinvol was. Het bestuur wil Jack danken voor zijn inzet en speciaal het baarsvissen. Jack legt niet alle taken neer: Hij blijft nog wel beschikbaar om enkele andere taken voor de vereniging te blijven doen, zoals de website en het monitoren van de visstand. Het bestuur dankt  Jack voor zijn inzet en de vele werkzaamheden voor het baarsvissen en hoopt dat hij nog vele jaren actief blijft als vrijwilliger. Als blijk van waardering ontving Jack een envelop met inhoud en voor Jack en Wilma een bos bloemen. Voor de organisatie van de speciale baarswedstrijden heeft Heino Timmerman zich aangemeld. Hij zal hulp krijgen van enkele baarsvissers en Jack. Hoopgevend is dat er 13 deelnemers waren aan de St. Nicolaaswedstrijd.

Het besturen van een vereniging is een grote verantwoordelijkheid. Het kost veel tijd en energie. Het vorig jaar afgetreden bestuur heeft zich vele jaren ingezet voor de vereniging  en zij verdien ons respect en waardering, Daarom danken wij de 4 afgetreden bestuursleden, waarvan alleen de oud-secretaris aanwezig was, voor hun vele werk voor HSV Kennemerland. We weten dat als we nog vragen hebben, je altijd om advies kunnen vragen. Het oude bestuur heeft al genoten van een afscheidsdinertje. In aanvulling daarop nog een mooi boeket voor Jerry en Rola. In zijn dankwoord deed Jerry nog een dringend beroep op de leden en vrijwilligers om vooral te helpen bij activiteiten van de vereniging.  Het bestuur kan het niet alleen.

Sorry, the comment form is closed at this time.