jul 302020
 

Het bestuur van Hengelsportvereniging Kennemerland nodigt u uit voor de extra ledenvergadering op  donderdag 27 augustus 2020 in het clubhuis van Elza Boules, Laan van Meerestein 1, Beverwijk.

Aanvang: 20:00 uur.

Agenda

  1. Opening

2. Goedkeuring nieuwe statuten en huishoudelijk reglement

De nieuwe statuten en huishoudelijk reglement worden toegezonden na een verzoek per e-mail aan     info@hsvkennemerland.nl

3. Sluiting.

Het betreft een zogenaamde eerste vergadering voor de goedkeuring van de statuten en huishoudelijk reglement. Voor een rechtsgeldig besluit tot wijziging zijn tenminste 2,5% van het aantal leden met een minimum van 40 leden aanwezig. De verwachting is dat het vereiste aantal leden niet aanwezig zal zijn. Daarom is een zogenaamde tweede vergadering nodig.

Op 15 oktober 2020 is de jaarvergadering 2020 gepland. In die vergadering zal de goedkeuring van de statuten en huishoudelijke reglement opnieuw op de agenda worden gezet. Dan kan een besluit worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

Gelet op de nu geldende maatregelen om het Coronavirus niet verder te verspreiden is het verplicht dat u zich vooraf aanmeldt als u deze vergadering wilt bezoeken. Dat kan uiterlijk tot 22 augustus 2020 op het e-mailadres van de vereniging: info@hsvkennemerland.nl  U krijgt dan de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement per e-mail toegezonden.

Met vriendelijke groet, 

HSV Kennemerland,

Kees Schotanus,

Voorzitter/secretaris.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.