okt 162020
 

Het Beverwijkse gemeenteraadslid Kelly Uiterwijk, fractievoorzitter van de sinds kort éénmansfractie van VRIJ, is duidelijk: Het dempen van de sporthalvijver in park Overbos voor de aanleg van een 4e hockeyveld van kunstgras vindt zij geen goed idee.

Als je het zo leest dat lijkt het alsof zij een punt heeft. Maar dit is maar een deel van het verhaal over de herinrichting van een gedeelte van park Overbos tot Landgoed Adrichem.

Het 4e hockeyveld komt inderdaad op de plaats van een deel van de sporthalvijver. Dus niet de hele vijver wordt gedempt want daarmee wordt de noodzakelijk afwatering van hemelwater onderbroken. Het onttrekken van waterberging kan niet zonder volledige compensatie gebeuren. De verwachting is zelfs dat het waterschap meer kubieke meters nieuwe wateropslag in de directe omgeving eist dan er verloren gaan omdat het klimaat veranderd en er meer clusterbuien gaan vallen. Dat biedt kansen voor meer en beter viswater voor de hengelsporters in de stedelijke omgeving en dat houden wij goed in de gaten. Of het tekenen van een petitie in het belang van de hengelsport is moet ieder voor zich bepalen.

Voordat de coronacrisis begon heeft de gemeente een klankbordgroep ingesteld waar ook HSV Kennemerland in zit. In de besprekingen van deze groep is door ons de aanleg van een VISparel ingebracht op de plaats van het vrijkomende 1e hockeyveld alsmede verbreding en verdieping van de meander, de waterpartij die door het hele park loopt.

De politiek heeft de volgende fase van het project Landgoed Adrichem besproken en volgende week worden de deelnemers van de klankbordgroep geïnformeerd over de stand van zaken. Het is maar de vraag of de bestuurders , die door ons zijn gekozen, oog en oor hebben voor de voorstellen vanuit de burgers en verenigingen. Het is niet uitgesloten dat op het vrijkomende hockeyveld langs de Heemskerkerweg woningbouw komt met als gevolg dat de oppervlakte groen/recreatie van park Overbos kleiner wordt.

Het waterschap vindt de doorstroming van de meander in park Overbos zo belangrijk dat zij dit jaar zowel begin juli als afgelopen maandag met een kraan(tje) waterplanten hebben verwijderd. Zie de bijgaande foto’s. Het verbreden en uitdiepen is de volgende stap waar wij sterk voor pleiten.

COMPENSATIE MET GOED VISWATER IS GEVRAAGD

 

 

 

Sorry, the comment form is closed at this time.